เที่ยววัดดงสัก21-25 พิมพ์
เขียนโดย manager   

ธรรมมาส
รอบหอสวดมนต์มีเสาศาลาแกะสลักลายไทยปิดทอง
ลวดลายฉลุไม้ใช้เป็นช่องระบายความร้อน หลังมุงด้วยกระเบื้องดินเผา เสาศาลาแกะสลัก
อาสนะประจำหอสวดมนต์
หมู่กุฏิสงฆ์ริมแม่น้ำแม่กลอง
แพริมแม่น้ำแม่กลางเป็นเขตอภัยทาน เป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุม มีอาหารปลาจำหน่ายให้เลี้ยงปลา
พระพุทธรูปเด่นเป็นสง่าราศีของวัด พระมาลัย พระที่เดินทางทั้งนรกภูมิและสวรรค์
ศาลาอเนกประสงค์
ป่าสักอันร่มเย็นเหมาะเป็นที่เจริญกรรมฐานและที่มาของชื่อวัดดงสัก
รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี และรูปหล่อหลวงพ่อหมั่น