เที่ยววัดดงสัก31-32 พิมพ์
เขียนโดย manager   

 

เมรุ
ระฆังหินที่ขุดได้บริเวณโบราณสถานบ้านพงตึก
วัดดงสัก ตั้งอยู่บนพื้นที่ของโบราณสถานบ้านพงตึก รอบๆบริเวณวัดมีต้นสักจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อวัดดงสัก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ เดิมวัดมีเนื้อที่ ไร่ งาน โดยหลวงพ่อชมเป็นพระธุดงค์จากวัดกลางวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีได้เป็นแกนนำในการขอความร่วมมือร่วมแรงกันกับชาวบ้านสวนกล้วย บ้านอู่ตะเภา บ้านดงสัก บ้านพงตึก บ้านท่าหว้า บ้านวังทอง โดยมีนายบุตร เหล่าจันทร์ นายขันธ์ ใจนุ่ม หลวงสรรค์เทพกิจ นางแช่ม เชยงาม นางเฉื่อย มีจีนสุต และนายมงคล กีพานิช ได้เริ่มก่อสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ เริ่มจากสร้างกุฏิ หลังให้หลวงพ่อชมและพระอยู่จำพรรษา ศาลาการเปรียญ หลัง ไว้สำหรับเป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจและจัดงานบุญต่างๆ หลวงพ่อชมได้พัฒนาวัดและอยู่จำพรรษาได้เพียงระยะหนึ่ง หลวงพ่อชมได้ออกเดินธุดงควัตรพร้อมพระติดตามและไม่ได้กลับมาที่วัดดงสักอีกเลย ทำให้วัดขาดเจ้าอาวาส ราว พ.ศ. ๒๔๘๐ ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์พระอธิการหมั่น อาจิณฺโณ จากวัดคร้อพนันมาเป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่อหมั่นท่านเป็นพระที่ชาวบ้านเคารพศรัทธามาก ท่านเป็นพระนักพัฒนาและเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวบ้านทั้งใกล้และไกลต่างเคารพนับถือกันมาก นายอารามบอยได้รับการบอกเล่าจากอาจารย์ช้าง กจ ว่าพระครูจริยาภิรัตได้เมตตาเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อหมั่นทางเป็นพระที่เคร่งครัดในพระวินัยอย่างมาก ถือวัตรปฏิบัติในการสวดพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ อยู่ตลอดเวลา จนเกิดเป็นตบะบารมี ทำให้ท่านสร้างวัตถุมงคลได้เข้มขลังมาก และด้วยบารมีของท่าน ทำให้ท่านคิดจะสร้างหรือพัฒนาสิ่งใดภายในวัด ท่านเพียงแค่คิดที่จะทำเท่านั้นลูกศิษย์ลูกหาทั้งใกล้และไกล เดินทางมาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างจนสำเร็จตามปรารถนา โดยท่านไม่เคยออกปากเรี่ยไรจากลูกศิษย์เลย
ตะเกียงโรมันที่ขุดได้ที่บ้านพงตึก พบอันเดียวในประเทศไทย

 

บริเวณโบราณสถานบ้านพงตึก

 

เจ้าอาวาสวัดดงสักมีนาม ดังนี้

๑.พระชม มาจากวัดกลางวังเย็น จังหวัดราชบุรี ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๐

 

๒.พระครูสุกิจวิริยากร (หลวงพ่อหมั่น ) ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๕๑๘

 

๓.พระครูจริยาภิรัต ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๙ - ปัจจุบัน

 

 

พระครูจริยาภิรัติ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
">วัตถุมงคลของวัดดงสัก
พระทวาราดี รุ่นแรก หลวงพ่อหมั่นสร้าง
พระทวาราดี รุ่นสอง
เหรียญหลวงปู่หมั่น
พระยอดธงวัดดงสัก