เล่าเรื่องวัดวังก์วิเวการาม พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:55

 

 
                  
 

            เล่าเรื่องวัดวังก์วิเวการาม

 

 

  เที่ยววัดวังก์วิเวการาม...........................       
  ลำดับเจ้าอาวาส .........................        
  ประวัติสะพานไม้ชาวมอญ ..........................       
  วัตถุมงคลหลวงพ่ออุตตะมะ ..........................    

 

               k                                          ตรวจสอบข้อมูลโดย  นาย สาธิต เกียรติ์สุพิมล  

LAST_UPDATED2