วัดวังกระแจะ พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   

 าาาาาา kk

         
          ประวัติหลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ
                              

                                                             เที่ยววัด

                                                                กับ

                                                     นายอารามบอย

                        ช้านี้หยุดชดเชยวันพ่อ   อากาศเย็นสบายมีลมหนาวพัดเอื่อยๆ   เคล้าละอองน้ำทำท่าเหมือนฝนจะตกหลงฤดู     นายอารามบอยนั่งดื่มกาแฟซองสบายอารมณ์เคล้าเสียงเพลงโบราณของทูล  ทองใจ  ขวัญใจคอเพลงยามรัตติกาล  อยู่บ้านเป็นการพักผ่อนวันหยุดที่แสนสบายขณะกำลังเพลินกับเสียงเพลง   แวบหนึ่งคิดได้ว่าเวลานี้ชาวไทรโยคได้พบเพชรเม็ดงาม  ที่ทรงคุณค่า  พร้อมที่ประกายแสงให้คนกาญจนบุรีได้รับรู้    เพชรเม็ดงามที่กล่าวถึงคือพระครูอดุลพิริยานุวัตร หรือหลวงพ่อชุบ  ของชาวบ้านวังกระแจะ  ที่เคร่งครัดในพระวินัย อย่างยิ่งและท่านเป็นพระนักปฏิบัติ  นักพัฒนา   ที่เชี่ยวชาญในเรื่องไสยเวทย์  ตามตำรับตำราของพระวิมลคุณากร  (หลวงปู่ศุข   เกสโร)  วัดปากคลองมะขามเฒ่า   จังหวัดชัยนาท   นายอารามขอเชิญท่านติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อชุบ  แห่งวัดวังกระแจะ  อำเภอไทรโยค   ได้เลยครับ

   k

 

              วัดวังกระแจะ   ตั้งอยู่เลขที่   ๘๘/๒   หมู่ที่     ตำบลวังกระแจะ   อำเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย    ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่   ๑๔  ไร่  ๔๘  ตารางวา   วัดวังกระแจะ   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  เดิมเป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราวของพระธุดงค์ทั่วไป   ในราวปี  พ.ศ.   ๒๔๘๑   ชาวบ้านได้มีมติให้ตั้งเป็นวัดของหมู่บ้าน   เพื่อสะดวกในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา   เริ่มจากการที่ชาวบ้านช่วยกันปรับพื้นที่เพื่อสร้างกุฏิไม้หลังเล็กๆ  หลังคามุงจาก   ให้พระธุดงค์อยู่จำพรรษา   แต่ปรากฏว่าบางปีก็หาพระสงฆ์อยู่จำพรรษาไม่ได้   ล่วงถึง  พ.ศ.  ๒๕๐๕  ได้มีพระธุดงค์ที่มีวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านได้เดินธุดงค์มาปฏิบัติธรรม    ถ้ำละว้า   ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์ท่านช่วยสร้าง   ชาวบ้านได้เดินธุดงค์มาปฏิบัติธรรม    ถ้ำละว้า   ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์ท่านช่วยสร้างวัดที่หมู่บ้านพระธุดงค์ที่ชาวบ้านนิมนต์ก็คือหลวงพ่อชุบ   ปัญญาวุโธ   หลังจากที่หลวงพ่อชุบ  รับนิมนต์จากชาวบ้านให้มาสร้างวัดที่หมู่บ้านแล้ว   หลวงพ่อชุบ  ก็เริ่มพัฒนาปรับพื้นที่  สร้างกุฏิสงฆ์   สร้างเสนาสนะต่างๆ   จนถึง  พ.ศ.  ๒๕๑๑   ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาให้สร้างวัดได้   และได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด   จากนั้นคณะปกครองสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีได้มีหนังสือแต่งตั้งให้หลวงพ่อชุบเป็นเจ้าอาวาสวัดวังกระแจะ  รูปแรก เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๓   ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็นวัดที่ถูกต้องสมบูรณ์      พ.ศ.  ๒๕๓๓  ทางวัดได้จัดพิธีผูกพันธสีมาฝังลูกนิมิต

                 อาณาเขตของวัดวังกระแจะ
  -  ทิศเหนือ                    จดที่ดินนายพจน์   สดใส
  -  ทิศใต้                                    จดที่ดินนายเล็ก   ผลพันธ์ทิน
  -  ทิศตะวันออก              จดแม่น้ำแควน้อย
  -  ทิศตะวันตก                จดทางสาธารณะประโยชน์

             อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย

   

อุโบสถ   กว้าง  ๑๕  เมตร   ยาว ๑๘  เมตร   สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๖   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

 

   

ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒  เมตร  ยาว ๑๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๒ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

    k

                                             ศาลาการเปรียญหลังเก่า   เป็นอาคารไม้

   

                                    มณฑปจตุรมุข   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

      k

                                             หอระฆัง 

   k

หอสวดมนต์    กว้าง      เมตร   ยาว      เมตร   สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๑   เป็นอาคารไม้

kkk

                                           กุฏิเจ้าอาวาส

 

 

 

ประวัติ   พระครูอดุลพิริยานุวัตร   หลวงพ่อชุบ  ปญฺญาวุโธ     เจ้าอาวาสวัดวังกระแจะ  ต.วังกระแจะ  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี

                 kkk

 หลวงพ่อชุบ   เกิดที่  หมู่ที่    อำเภอเมืองฯ        ตำบลบ้านปรก   จังหวัดสมุทรสงคราม   ในตระกูล  ถินนาก    โยมบิดาชื่อนายปลื้ม  ถินนาก    โยมมารดาชื่อนางช่วง   ถินนาก   ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม    คน  และมีพี่สาวต่างมารดา     คน   ท่านเป็นบุตรคนที่      มีพี่สาว    คน   น้องชาย    คน    โยมบิดามารดาประกอบอาชีพด้านการเกษตร   หลวงพ่อชุบได้เล่าให้ฟังว่าทางราชการได้แก้ไขชื่อสกุลของท่านจาก  ถินนาก  เปลี่ยนเป็น  ถิ่นนาค  เนื่องจากความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ของทางราชการในสมัยนั้น    

   k      

      พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข  เกสโร)               อาจารย์รื่น   นิลแนบแก้ว 

kkk

 หลวงพ่อชุบ  เกิดวันศุกร์  แรม    ค่ำ  เดือน     พ.ศ.  ๒๔๖๙  ปีขาล  ตรงกับวันศุกร์ที่  ๒๕  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๖๙   จุลศักราช  ๑๒๘๘   รัตนโกสินทร์ศก  ๑๔๕ในวัยเยาว์เด็กชายชุบใช้ชีวิตแบบเด็กชนบททั่วไป   เล่นซุกซนตามสวนและลานวัดใกล้บ้าน   แต่เด็กชายชุบได้ฉายแววความเป็นเด็กฉลาดกว่าเด็กในวัยเดียวกันคือท่านมีความจำดี  ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆเพียงครั้งเดียวก็สามารถจำไปเล่าได้ถูกต้อง  ยังมีความสามารถในด้านศิลปะท่านสามารถเขียนรูปภาพต่างๆที่ได้พบเห็นได้อย่างสวยงาม  ท่านมีอุปนิสัยเด็ดเดี่ยว  รักษาสัจจะ  อ่อนน้อมถ่อมตน  รักการศึกษาเล่าเรียน  เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มอายุราว  ๑๘  ปีได้เป็นกำลังสำคัญช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพเพราะท่านถือได้ว่าเป็นบุตรชายคนโตของครอบครัว   ชีวิตในวัยหนุ่มของชายชนบททั่วไปจะต้องหาครูบาอาจารย์เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิชาอาคมต่างๆไว้ป้องกัน    ตนเองและครอบครัวไม่ให้ใครมารังแกข่มเหงได้   ในสมัยนั้นเมืองแม่กลองมีฆราวาสจอมขมังเวทย์ที่มีชื่อเสียงทั่วลุ่มน้ำแม่กลองด้านคงกระพันชาตรี   เมตตามหานิยม   ลูกศิษย์ของสำนักนี้เป็นที่รู้กันในหมู่นักเลงว่าหนังดี  ขนาดแมลงวันต้องผอมโซเพราะไม่สามารถหาเลือดของลูกศิษย์สำนักนี้กินได้ฆราวาสจอมขมังเวทย์  ที่กล่าวถึงก็คืออาจารย์รื่น  แห่งสำนักสักบ้านหนองอ้อ  อำเภอบางคนฑีจังหวัดสมุทรสงคราม    นายชุบ  ถินนาก  หนุ่มใหญ่วัยฉกรรจ์  ได้เข้าฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์รื่น   ด้วยอุปนิสัย เด็ดเดี่ยว  รักษาสัจจะ  อ่อนน้อมถ่อมตน  รักการศึกษาเล่าเรียน  ทำให้เป็นที่รักของอาจารย์รื่น  นายชุบจึงได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆจากพระอาจารย์รื่นจนเชี่ยวชาญทุกแขนง  อาจารย์รื่นเป็นลูกศิษย์พระครูวิมลคุณากร  (หลวงปู่ศุข  เกสโร)  วัดปากคลองมะขามเฒ่า   จังหวัดชัยนาท   พระอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาด้านไสยเวทย์  แขนงต่างๆให้กับอาจารย์รื่น  ฆราวาสจอมขมังเวทย์  แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง   อาจารย์รื่นได้ถ่ายทอดวิชาไสยเวทย์แขนงต่างๆของหลวงปู่ศุข   ให้กับนายชุบอีกทอดหนึ่ง   จึงกล่าวได้ว่านายชุบเป็นศิษย์สายหลวงปู่ศุข  วัดปากคลองมะขามเฒ่า   โดยผ่านต่อจากอาจารย์รื่น  ฆราวาสจอมขมังเวทย์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง    นายชุบได้อยู่รับใช้และเล่าเรียนสรรพวิชากับอาจารย์รื่นจนอายุครบบวช   นายชุบจึงได้บวชพระเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาและครูบาอาจารย์ตามประเพณีนิยมของชาวไทย     วัดคู้สนามจันทร์ตำบลบ้านปรก  อำเภอเมืองฯ     จังหวัสมุทรสงคราม   พระอธิการกลึง  ธมฺมโชติ   เป็นพระอุปัชฌาย์  

พระอธิการเจียม  เป็นพระกรรมวาจาจารย์   พระอธิการปิ่น  เป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงพ่อชุบเมื่อบวชแล้วได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานกับพระ        อุปัชฌาย์    หลวงพ่อชุบได้เรียนวิชาไสยเวทย์กับอาจารย์รื่นมาก่อนแล้ว  เมื่อบวชเป็นพระหลวงพ่อกลึงได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้อีกทำให้ความรู้ด้านไสยเวทย์วิทยาคมต่างๆของหลวงพ่อชุบแกร่งกล้าขึ้นอย่างรวดเร็ว  หลวงพ่อชุบจำพรรษาอยู่วัดคู้สนามจันทร์    พรรษา    จนถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๐๔   หลวงพ่อได้ย้ายวัดไปจำพรรษาที่วัดเพชรสมุทร  (วัดหลวงพ่อบ้านแหลม)  เพื่อศึกษาด้านพระปริยัติธรรม   อยู่จำพรรษาที่วัดเพชรสมุทร  เป็นเวลา  ๑๔   พรรษา   หลวงพ่อชุบศึกษาได้เปรียญธรรม     ประโยค   ขณะที่จำพรรษาที่วัดเพชรสมุทร   หลวงพ่อชุบได้ออกเดินธุดงค์ทุกปี   บางปีธุดงค์ไปถึงนครศรีธรรมราช  เพื่อสักการะพระบรมธาตุเจดีย์     วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  อยู่นครศรีธรรมราช    คืน  แล้วจึงเดินธุดงค์กลับวัดเพชรสมุทร    หลวงพ่อชุบได้เดินธุดงค์แถบป่าเขาด้านตะวันตกแถบราชบุรี   กาญจนบุรี  ถึงชายแดนพม่า   ขณะเดินธุดงค์ถึงถ้ำละว้า  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  

 

                                                     

                                                  หลวงพ่อชุบออกธุดงค์แถบป่าเมืองกาญจน์

 

ชาวบ้านวังกระแจะได้เลื่อมใสศรัทธาท่านจึงได้สร้างกุฏิไม้หลังคามุงแฝกให้ท่านอยู่จำพรรษา  ระหว่างนี้ท่านได้เดินธุดงค์ระหว่างวัดเพชรสมุทรกับบ้านวังกระแจะหลายพรรษาเพื่อหาปัจจัยมาสร้างวัดวังกระแจะตามที่ชาวบ้านศรัทธาท่านขอให้ท่านสร้างวัดให้เป็นวัดประจำหมู่บ้าน   หลวงพ่อชุบท่านถือสัจจะเป็นใหญ่เมื่อท่านรับปากชาวบ้านวังกระแจะว่าจะสร้างวัดให้  ท่านก็ดำเนินการสร้างวัดวังกระแจะจนสำเร็จ  และได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๓หลวงพ่อชุบได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวังกระแจะรูปแรก   ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูอดุลพิริยานุวัตร   เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๙ 

k                                 kkk

                ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร   เมื่อ    ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๑๙

                        kkkkkkkkkk     

 หลวงพ่อชุบได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ  ดังนี้

  พ.ศ.  ๒๕๑๓    ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังกระแจะ
  พ.ศ.  ๒๕๑๗    ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าคณะตำบลท่าทุ่งนา
 พ.ศ.  ๒๕๑๗    ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าคณะตำบลวังกระแจะ
  พ.ศ.  ๒๕๒๐    ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งพระอุปัชฌาย์
  พ.ศ.  ๒๕๒๖    ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค
 พ.ศ.  ๒๕๔๙    ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไทรโยค 

(เนื่องจากมีอายุครบ  ๘๐  ปี   จึงเกษียนในตำแหน่งปกครองสงฆ์)

 

                      

                 อักขระเลขยันต์ลายมือของหลวงพ่อชุบมีความงดงามมาก

                      k

            หลวงพ่อชุบขณะทำพิธีพุทธาภิเษกที่อุโบสถวัดบางน้ำชน   กรุงเทพฯ

                                                     วัตถุมงคล 

  ิ          

  ลงอักขระ  อะระหัง  พุทโธภะคาวา                      ลงอักขระ  มะอะอุ  อิสวาสุ  นะมะพะทะ   นะโมพุทธายะ

    k         

                  เหรียญพระพุทธ  รุ่นแรก  สร้างเมื่องานปิดทอง  พ.ศ.  ๒๕๓๓

     

     เหรียญพระสิวลี  รุ่น   ๒   เหรียญรูปเหมือนรุ่นหนึ่ง สร้างฉลองอายุครบ  ๘๓  ปี   พ.ศ.  ๒๕๕๒   มี    เนื้อ เนื้อทองคำ   เนื้อเงิน  เนื้ออัลปาก้าเนื้อทองคำสร้าง    เหรียญ  เนื้อเงิน สร้าง  ๒๔๓  เหรียญ  เนื้ออัลปาก้า  ๔,๘๘๕  เหรียญ

 

  

kk

                                                 เหรียญรุ่นหนึ่งเนื้อทองคำ  หมายเลข 

   

                   เหรียญรุ่นหนึ่งเนื้อเงิน   สร้างจำนวน        ๒๔๓        เหรียญ

  

         เหรียญรุ่นหนึ่งเนื้อเงิน   ตอกโค๊ต     และ  ตอกเลขกำกับจำนวนเหรียญที่สร้าง

  

หรียญรุ่นหนึ่งลองพิมพ์  มีเนื้ออัลปาก้าอย่างเดียว  สร้างจำนวน    ๒๐๑  เหรียญ   ตอกโค๊ต    จำวน      แห่ง   ด้านหน้า    ตัว  ด้านหลัง      ตัว   หลวงพ่อชุบจารทุกเหรียญ 

  

เหรียญรุ่นหนึ่งลองพิมพ์  มีเนื้ออัลปาก้าอย่างเดียว  สร้างจำนวน    ๒๐๑  เหรียญ   ตอกโค๊ต   

จำวน      แห่ง   ด้านหน้า    ตัว  ด้านหลัง      ตัว   หลวงพ่อชุบจารทุกเหรียญ

 

   

 

            เหรียญรุ่นหนึ่งเนื้ออัลปาก้า  สร้างจำนวน   ๔,๘๘๕  เหรียญ  ตอกโค๊ด    

 

  

 ล็อคเก็ต   รุ่น     สร้าง พ.ศ.  ๒๕๔๙         ล็อคเก็ต  รุ่น    ปิดผงพุทธคุณ  เกศา  ฝังตะกรุด

ทองคำ สร้างจำนวน       เหรียญkk

kk

ล็อคเก็ต  รุ่น    ปิดผงพุทธคุณ  เกศา  ฝังตะกรุด     ดอก   สร้างจำนวน   ๒๒๗    เหรียญ

ล็อกเก็ต รุ่น ๒ สร้าง พ.ศ. ๒๕๕o จำนวน ๓๒o เหรียญ

  

ล็อคเก็ต  รุ่น     ด้านหลังปิดผงพุทธคุณ   และแผ่นทองแดงมีจาร                                                              

ล็อคเก็ต   รุ่น   สร้าง พ.ศ.  ๒๕๕๑    จำนวน   ๕๐๐   เหรียญ

 

    

ล็อคเก็ต  รุ่น     ด้านหลังปิดผงพุทธคุณ  เกศา  ตะกรุด    ดอก  เหรียญพระพุทธ    เหรียญ

พระเม็ดข้าวเม่า  จำนวน     องค์   เม็ดแร่เหล็กน้ำพี้                                                      

           พระสมเด็จรุ่น                                             เนื้อผงผสมว่าน  สร้าง  พ.ศ.   ๒๕๑๐

  

พระสมเด็จ  รุ่น      มีขนาดใหญ่กว่าสมเด็จทั่วไป   ลูกศิษย์นิยมเรียกว่าสมเด็จจักรพรรดิ  

  

พระสมเด็จผสมผงงาช้าง    หลังยันต์   และ   ชุบ   มี  เกศา   สร้าง  พ.ศ.  ๒๕๕๐

 

 

  

พระสมเด็จอีกพิมพ์หนึ่งที่ลูกศิษย์หวงมากkkสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์   ด้านหลังติดแผ่นทองแดงจารรูปองค์พระและตอดโค๊ด  ชุบ

วกจ.  ๘๔  วกจ. 

 

 

                               

รูปหล่อ  รุ่น  สร้าง  พ.ศ.   ๒๕๕๓        เนื้อทองแดง    จำนวน   ๑,๑๐๐      องค์       เนื้อนวะโลหะ   ๑๕๐  องค์

 

kk

 

k 

                                    รูปหล่อแบบเป็นช่อ    หนึ่งช่อมี     องค์

 

                                                  เครื่องรางที่หลวงพ่อชุบสร้าง

     kk 

                                           ตะกรุดเงินพอกผงพุทธคุณผสมผงแร่เหล็กน้ำพี้

 

 

 

                       

     หนังเสือ   ด้านหลังตอกโค๊ด วกจ.  และ  ชุบ  และเลขกำกับจำนวน kk 

       

หนังเสือลายเมฆ   หลวงพ่อชุบมอบให้เจ้าอาวาสวัดพุตะเคียน   ออกทำบุญเพื่อบูรณะวัด

ปัจจุบันเป็นที่นิยมในหมู่ลูกศิษย์อย่างมาก   สร้างจำนวนจำกัด

  

                                                          เสือแกะไม้พยุง

  

        เสือแกะไม้พยุง  หลวงพ่อจารด้วยปากกาเมจิก  สีขาว   ตอกโค๊ด วกจ.   และ  ชุบ

      k

                                    เสือแกะจากกระดูก

      k                

           เศียรพระแก่    สร้างน้อยมาก

   k

  เหรียญหล่อ  หลังหนุมาน   ตอกโค๊ด  วกจ.   ภาษาขอมตัว  ยะ  เลขกำกับ

  

                     รูปถ่ายหลังปิดแผ่นเงินจาร  พร้อม  เกศา                

เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม  สร้าง  พ.ศ.   ๒๕๕๑      มี    เนื้อ   เนื้อทองแดงชุบทอง   นวะโลหะ   ทองแดง    ตะกั่วkk

 kk

         เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม   ด้านหน้า                                    ด้านหลัง

  

       หลวงพ่อชุบ  ถ่ายคู่หลวงพี่หน่อย  หน้าโลงแก้วหลวงพ่อเนื่อง  วัดจุฬามณี   ๒๖  ธ.ค.  ๒๕๕๓

  

             หลวงพี่หน่อยกำลังอ่านประวัติให้หลวงพ่อชุบฟังเพื่อให้ท่านพิจารณาความถูกต้อง

  

                          หลวงพ่อชุบถ่ายเมื่อคราวไปกราบพระแก้วมรกต

           

                                                หลวงพ่อชุบจารมีดหมอให้ลูกศิษย์

kk

       นายอารามบอย      หลวงพ่อชุบ  และ ลูกศิษย์เอกอดีตศึกษาธิการอำเภอไทรโยควันนี้ขอจบประวัติของวัดวังกระแจะไว้เพียงเท่านี้  ปีหน้าฟ้าใหม่นายอารามบอยจะสรรหาเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคย    สวัสดีปีเถาะ   ขอให้ทุกท่านร่ำรวย