วัดดอนเจดีย์ พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   
วันอังคารที่ 02 พฤษจิกายน 2010 เวลา 13:33

 

ที่ยววัดกับนายอารามบอย นายอารามบอยได้เสนอเกร็ดความรู้เชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเจดีย์ยุทธหัตถีให้ท่านผู้สนใจประวัติศาสตร์ได้ใช้วิจารณญาณวิเคราะห์ว่าเจดีย์ยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ที่ใดแน่ ระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบัน ถึงจะอยู่ที่ใดก็ตาม นั้นไม่ใช่ความสำคัญที่แท้จริง ความเป็นจริงก็คือชาวไทยทุกคนต่างจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่ได้กอบกู้กรุงศรีอยุธยาให้พ้นภัยจากพม่า ทำให้ชาวไทยได้มีแผ่นดินมาถึงปัจจุบันนี้

 

าาาาาาาาาาาวัดดอนเจดีย์ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนเจดีย์ หมู่ที่ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๑๐ ตารางวา โฉนดเลขที่๑๕๓๕๘

kkkkkkkkkkkk มีอาณาเขต ดังนี้
kkทิศเหนือ จด โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
kทิศใต้ จด ถนนสาธารณะ
kkทิศตะวันออก จด ถนนสาธารณะ
kทิศตะวันตก จด ถนนสาธารณะ

kkkkที่ธรณีสงฆ์ มีจำนวน แปลง เนื้อที่ ๓๗ ไร่ งาน ๑๔ ตารางวา

มีเอกสารสิทธิที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๙๘ , ๑๐๐๘ น.ส. ๓ ก เลขที่ ๑๑๗๗

 

kkkkkkkk

ประตูวัดดอนเจดีย์

kkkkkkkkkอาคารเสนาสนะและถาวรวัตถุภายในวัด

kkkkkkkkk

อุโบสถ กว้าง เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙

 

kkkk

พระประธานภายในอุโบสถวัดดอนเจดีย์

kkkkkkkk

วิหาร (อุโบสถหลังเก่า) สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ สมัยหลวงพ่อดอกไม้

kk

ประตูกำแพงแก้วรูปซุ้มทรงปราสาท หน้าบันลวดลายดอกไม้เลื้อย

k

ลวดลายดอกไม้รอบประตูบานประตูและหน้าต่างของโบสถ์มหาอุด

kk

สิงห์หน้าโบสถ์ ซุ้มเสมา

 

kk

ซุ้มประตูกำแพงแก้ว ลวดลายแกะสลักรูปดอกไม้ประตูโบสถ์

kk

พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายจำนวนมากประดิษฐานภายในโบสถ์หลังเก่า

kkkkkkkkkkkkkk

เจดีย์และซุ้มมณฑปหลวงพ่อดอกไม้

kk

รูปหล่อเหมือนหลวงพ่อดอกไม้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านดอนเจดีย์ สร้าง พ.ศ. ๒๔๖๐

kkkkkkkkkkkk

kk

ศาลาการเปรียญหลังเก่าสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑

นายอารามบอยตั้งข้อเกตุว่าสิ่งปลูกสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัดดอนเจดีย์ จะต้องมีลวดลายของดอกไม้ประดับเสมอ น่าจะเป็นเพราะว่าชาวบ้านมีความเคารพนับถือหลวงพ่อดอกไม้อย่างมากนั่นเอง

kk

ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖kk

กุฏิสงฆ์หลังที่ ๑ กุฏิสงฆ์หลังที่ kk

กุฏิสงฆ์หลังเก่าที่มีอายุเกินกว่า ๕๐ ปี

kk

รูปอดีตเจ้าอาวาส ภาพงานศพหลวงพ่อหรุง

kk

กุฏิเจ้าอาวาส

kk

โรงยี่เกสมัยก่อนมีเกือบทุกวัด ปัจจุบันหาดูยากแล้วk

kkkkkkkk

ศาลาธรรมสังเวช

kk

นี่ก็มีลวดลายดอกไม้ คันทวยรูปหนุมาน

kkkkkkkkkkk

ที่พึ่งสุดท้ายของมนุษย์

kk

ห้องน้ำทรงไทยเป็นเอกลักษณ์ของวัด

วัดดอนเจดีย์ เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ หลังจากที่สินการสงครามระหว่างไทยกับพม่าอย่างถาวร ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ เท่าที่ทางวัดบันทึกไว้
๑.พระอธิการด้วง
๒.พระครูวัตตสารโสภณ (หลวงพ่อดอกไม้ ปทุมรัตโน) เป็นพระนักพัฒนาและยอดเกจิอาจารย์ที่ชาวบ้านนับถือมาก โดยเฉพาะวัตถุมงคลที่ท่านสร้างมีประสพการณ์สูงส่ง
๓.พระใบฎีกากรึก
๔.พระอธิการพรหม
๕.พระอธิการเปาะ ธรรมโชติ
๖.พระครูห่วง ธรรมปาโล
๗.พระครูนิโครธโยคาภิรักษ์ (พระมหาแอ่ม ธฺติวณฺโน ปัจจุบันเจ้าคณะอำเภอไทรโยค)
๘.พระครูโสภณกาญจนกิจ
๙.พระอธิการสุชน ถาวโร พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๓๘
๑๐. พระครูสารกาญจนกิจ (พระสมุห์สมพงษ์ กิจฺจสาโร) พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน

kk

พระครูสารกาญจนกิจ (พระสมุห์สมพงษ์ กิจฺจสาโร) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

kkkkkkkkkkkkkkkk

พระครูวัตตสารโสภณ (หลวงพ่อดอกไม้ ปทุมรัตโน)

kkkkkkkkk

พระครูวัตตสารโสภณ (หลวงพ่อดอกไม้ ปทุมรัตโน)

kkkkkkkkkkk ประวัติพระครูวัตตสารโสภณ ( หลวงพ่อดอกไม้ ปทุมรัตโน ) พระครูวัตตสารโสภณ เดิมชื่อ ดอกไม้ นามสกุล ราชจำนง ท่านเกิด พ.ศ. ๒๔๐๓ที่บ้านหนองปริก ซึ่งต่อมาได้ย้ายอยู่บ้านหนองขุย ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ครอบครัวของท่านประกอบอาชีพการเกษตรกรรม    โยมบิดาชื่อ นายลาด ราชจำนง โยมมารดาชื่อ นางเลี้ยง ราชจำนง

ท่านมีพี่น้อง จำนวน คน
๑.นายด้วง ราชจำนงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
๒.นางตั้ว ราชจำนง
๓.พระครูวัตตสารโสภณ (หลวงพ่อดอกไม้ ปทุมรัตโน) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์

 

หลวงพ่อดอกไม้ อุปสมบถเมื่อมีอายุได้ ๒๑ ปี ทางวัดไม่ทราบว่าท่านอุปสมบทที่วัดใด และไม่ทราบนามพระอุปัชฌาย์ของท่าน ทราบแต่ว่าท่านได้ไปศึกษาเล่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานและสรรพวิชาด้านพุทธาคมแขนงต่างๆ กับหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว จนมีความชำนาญเป็นที่ไว้วางใจของหลวงปู่ยิ้ม ในบางครั้งหลวงปู่ยิ้มติดภารกิจไม่สามารถรับนิมนต์ตามจิตรศรัทธาของชาวบ้านได้ ท่านจะมอบให้หลวงพ่อดอกไม้รับกิจนิมนต์แทนท่านเสมอๆ ก่อนที่หลวงพ่อดอกไม้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทาราม (วัดหนองขาว) ก่อนหน้าที่หลวงพ่อดอกไม้จะมาอยู่ที่วัดดอนเจดีย์ พี่ชายของท่านคือพระอาจารย์ด้วง ได้ปกครองวัดดอนเจดีย์อยู่ก่อนแล้ว และเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างพระอุโบสถขึ้น แต่ไม่ทันเสร็จ เมื่อหลวงพ่อดอกไม้ย้ายมาอยู่ที่วัดดอนเจดีย์ พี่ชายของท่านก็ได้สึกออกไปประกอบอาชีพและมีครอบครัว หลวงพ่อดอกไม้จึงได้ดำเนินการสร้างอุโบสถต่อจากพี่ชายของท่านจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ หลวงพ่อดอกไม้ ท่านมีฉายาว่า ปทุมรัตโน ซึ่งในกาลต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็น พระครูวัตตสารโสภณ เป็นอุปัชฌาย์ และเจ้าคณะแขวงอำเภอพนมทวน โดยตำแหน่งนี้ท่านได้รับต่อมาจากท่านพระครูสิงคีคุณธาดา (หลวงปู่ม่วงยอดเกจิของพนมทวน) วัดบ้านทวน ซึ่งหลวงปู่ม่วงได้เลื่อนขึ้นไปรับตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

kkkkkkkkkkk

พระครูสิงคีคุณธาดา (หลวงปู่ม่วง วัดบ้านทวน)

ในสมัยหลวงพ่อดอกไม้ ยังมีชีวิตอยู่นั้น ท่านได้สร้างความเจริญให้กับวัดดอนเจดีย์อย่างมาก และท่านได้อบรมชาวบ้านด้วยธรรมที่เรียบง่ายแต่สามารถทำให้เข้าใจถึงพระธรรมได้อย่างลึกซึ้ง จนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั้งใกล้และไกล ตลอดจนชาวบ้านต่างถิ่นก็เคารพนับถือท่านมากเดินทางมาร่วมถวายปัจจัยสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุให้กับวัดอย่างสม่ำเสมอ หลวงพ่อดอกไม้ท่านมีอุปนิสัยเด็ดเดี่ยว เด็ดขาดพูดคำไหนคำนั้น แต่แฝงด้วยความเมตตา ชาวบ้านที่ประพฤติตนไม่อยู่ในศีลในธรรม ทำตนเป็นนักเลงหัวไม้ ต่างเกรงกลัวต่อบารมีของท่านมาก งานวัดดอนเจดีย์สมัยหลวงพ่อดอกไม้จะเป็นงานบุญจริงๆ ไม่ต้องใช้ตำรวจมาคุมงานแต่อย่างไร ท่านจะเดินตรวจงานตลอด หากมีพวกขี้เมากินเหล้าภายในงานหรือพวกนักเลงหัวไม้จะมาก่อเหตุวิวาทภายในงาน ท่านจะเดินไปจัดการด้วยตัวท่านเอง พวกขี้เมาเมื่อเห็นท่านจะเลิกกินเหล้าและหายเมาทันทีรีบเดินออกจากงาน พวกนักเลงหัวไม้ก็เหมือนกันเมื่อรู้ว่าหลวงพ่อมาก็รีบเดินออกจากงานอย่างเรียบร้อยไม่กล้าก่อเรื่อง เนื่องจากรู้ดีว่าท่านเป็นคนจริงขืนอยู่มีมีหวังโดนหลวงพ่อเล่นงานแน่

ผลงานของท่านที่สร้างไว้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มีมากมาย เช่น หมู่กุฏิ พระอุโบสถศาลาการเปรียญ หอระฆัง หลวงพ่อดอกไม้ท่านเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนขึ้น โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน ต่อมาได้สร้างเป็นโรงเรียนวัดดอนเจดีย์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

 

ด้วยคุณงามความดีของท่าน ที่มีต่อชาวบ้านดอนเจดีย์อย่างมาก เป็นสาเหตุให้ชาวบ้านดอนเจดีย์ต่างระลึกถึงคุณความดีของท่านตลอดเวลา ได้พร้อมใจกันสร้างรูปหล่อเหมือนขนาดเท่าองค์จริงขึ้นไว้ ในคราวที่ท่านมีชีวิตอยู่ ดังหลักฐานที่ปรากฏที่ฐานของรูปหล่อ ระบุปี พ.ศ. ๒๔๖๐ อายุ ๕๗ ปี พรรษา ๓๖ เพื่อเป็นที่สักการะกราบไหว้ของชาวบ้านดอนเจดีย์และบุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือท่าน ปัจจุบันทางวัดได้จัดงานปิดทองหลวงพ่อเป็นงานประจำปีทุกปี

หลวงพ่อดอกไม้ เริ่มป่วยด้วยโรคชรา และได้มรณภาพด้วยอาการสงบ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ รวมอายุได้ ๗๓ ปี ๕๒ พรรษา แม้ท่านจากไปนานแล้ว แต่เกียรติคุณและคุณงามความดีของท่านยังฝังอยู่ในจิตใจของชาวดอนเจดีย์ จนเป็นที่กล่าวขวัญถึงกันเรื่อยมาจนทุกวันนี้ เงินที่เหลือจากการจัดงานศพของท่าน ได้นำมาสร้างอาคารเรียนซึ่งเดิมอาศัยศาลาวัด โดยสร้างเป็นอาคารเรียนขนาด ๑๐ x ๒๐ เมตร เป็นอาคารเรียนหลังแรกและได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ (วัตตสารโสภณ)

 

ด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อดอกไม้ มีทั้งตะกุด ผ้ายันต์ พระเครื่อง ท่านสร้างตามศรัทธาของลูกศิษย์ที่เคารพท่านมาขอ ท่านก็สร้างมอบให้เป็นรายรายไป วัตถุมงคลที่ท่านดำริสร้างอย่างเป็นทางการของวัดในราว พ.ศ. ๒๔๖๕ คราวสร้างหอระฆัง ท่านได้อนุญาตให้สร้างรูปถ่ายขนาดบูชาใส่กรอบ และรูปถ่ายท่านขนาดเล็กประกอบด้วยกระจกและเลี่ยมกรอบเงิน ชนิดแขวงคอ

 

kkkkkkkkk

k

kk                  ภาพถ่ายซีเปียขนาดบูชา สร้าง พ.ศ. ๒๔๖๕k

 

kkkkk

ภาพ    ถ่ายซีเปียขนาดห้อยคอเลี่ยมกรอบเงินเดิมจากวัด สร้าง พ.ศ. ๒๔๖๕

kkkkkk

เหรียญหลวงพ่อดอกไม้ ที่ระลึกงานปิดทอง พ.ศ. ๒๕๒๑

 

 

kkkk

เหรียญหลวงพ่อดอกไม้รุ่นหลังๆไม่ทันท่านเสก

วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อดอกไม้เป็นที่ต้องการของชาวบ้านดอนเจดีย์และผู้ศรัทธาอย่างมาก ปัจจุบันหายากมากเพราะท่านสร้างไว้ไม่มากนักและคนที่มีไว้ครอบครองต่างก็หวงแหนอย่างมากไม่ยอมให้ใครเช่าต่อ ผู้ที่แขวนวัตถุมงคลของหลวงพ่อดอกไม้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าของหลวงพ่อดีจริงๆ คุ้มครองได้ทุกอย่างทั้งด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี

 

วันนี้ขอพาท่านเที่ยววัดดอนเจดีย์เพียงเท่านี้ นายอารามบอยให้ทุกท่านได้รับความคุ้มครองจากหลวงพ่อดอกไม้ทุกท่าน สวัสดี พบกันใหม่จะพาเที่ยววัดใดโปรดติดมา

 

รวบรวม โดยนายสมชาย แสงชัยศรียากุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

LAST_UPDATED2