ศรีโลหะราษฎร์บำรุง พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   

 

 

 

วันนี้นายอารามบอยภูมิใจอย่างมากที่จะนำเสนอประวัติวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงที่นายอารามบอยเชื่อว่าเป็นวัดที่มีอุโบสถงดงามที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี   อุโบสถหลังนี้เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีในด้านศิลปกรรมไทยหลายแขนงที่ครูช่างได้บรรจงสร้างงานศิลป์ที่มีคุณค่าให้เป็นมรดกของชาติ   พร้อมกันนี้จะนำประวัติของหลวงพ่อนารถ  เกจิอาจารย์ในดวงใจของชาวท่าม่วง  และวัตถุมงคลของท่านมาเผยแพร่เพื่อประกาศเกียรติคุณของท่านให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป   พร้อมแล้วเชิญตามนายอารามบอยไปเที่ยววัดศรีโละราษฎร์บำรุง

 

 

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง  ตั้งอยู่เลขที่  ๘๙  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

k

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๔๑  ไร่      งาน  ๖๗   ตารางวา   อาณาเขตของวัด

k

ทิศเหนือ          จด       ถนนเทศบาล

ทิศใต้               จด       ถนนเทศบาล
ทิศตะวันออก   จด       ถนนเทศบาล
ทิศใต้               จด       แม่น้ำแม่กลอง
 
อาคารเสนาสนะภายในวัด

้้้

kkkk                                                        อุโบสถวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง  ทรงไทยจัตุรมุข

อุโบสถ    กว้าง   ๔๐   เมตร    ยาว   ๘๐   เมตร   สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๙   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ทรงไทยจัตุรมุข     อุโบสถหลังนี้ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี    เป็นแหล่งรวมงานวิจิตรศิลป์ของงานช่างไทยทุกแหนง  เช่น  สถาปัตยกรรมทรงไทยจัตุร   มุขสร้างได้อย่างอลังการ  ตั้งสง่ามองดูเด่นเป็นราศีกลางลานวัด    งานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยความประณีต  อ่อนช้อย  งดงาม  เป็นที่สุด   เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาบังเกิดเป็นแรงบันดารใจให้ครูช่างได้วิจิตรบรรจงสร้างสรรค์งานศิลป์ที่มีคุณค่าทิ้งไว้เป็นมรดกของชาติ   ดูได้จากองค์ประพระประธาน   งานปูนปั้นรูปเหล่าเทพเทวดาต่างๆที่ประดับที่หน้าบันจัตุรมุขทั้ง     ด้าน  และ ลวดลายปูนปั้นลายไทยที่ประดับตกแต่งตามเชิงชายและเสาอุโบสถ     ด้านจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติ  ที่วาดได้วิจิตรพิศดานมีความงดงามมาก  และที่บานประตูและหน้าต่างวาดรูปเหล่าเทวดาและนางฟ้านางสวรรค์    ด้านงานแกะสลักไม้เสพงานศิลป์ได้จากงานแกะสลักเรื่องพุทธประวัติ ที่ประดับที่ผนังโบสถ์    งานประดับกระจกดูได้ที่ดวงดาวที่ประดับบนเพดานโบสถ์

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkพระอาทิตย์ทรงกรดเหนืออุโบสถ

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkซุ้มพัทธสีมาหน้าโบสถ์                     โบสถ์ที่มีรูปทรงงดงามทุกเหลี่ยมทุกมุม

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkาาาาาาาาาาาพระประธานที่มีความงดงาม

 

าkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkาาสงบ   สติ   สมาธิ   เกิดทันทีเมื่อท่านนั่งลงกราบพระประธาน

เมตตาธรรมที่รับรู้ได้จากจิตรสำนึก

ชายผ้าทิพย์  ได้รับพระราชทาน  ม ว ก
เพดานครูช่างได้จอกเพดานเป็นช่องประดับดาว
เพดานครูช่างได้จอกเพดานเป็นช่องประดับดาว

                                         พระพุทธองค์เสด็จจากการโปรดพุทธมารดา    สรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

  งามอย่างไทย  ภาคภูมิใจที่งานศิลปะไทยสวยไม่แพ้ประเทศใดในโลก

 

                                                                           ธรรมมาศลงรักปิดทองประดับกระจก

                                                             เป็นงานศิลป์ที่ประณีตมากเก็บรายละเอียดทุกซอกทุกมุม

                                  ทุกบานหน้าต่างด้านนอกแกะสลักลวดลาย            นารายณ์ทรงครุฑแกะจากไม้สักทอง

                                   ทุกบานประตูจะแกะสลักนายทวารไว้ปกป้องวัด          จิตรการได้ล้ำลึกยากจะพรรณนา

 

                                      ช่างแกะชั้นครูที่แกะได้ลึกเป็นชั้นๆ                  ยอดเยี่ยมจริงๆ ของจริงงามกว่านี้มาก

 

 

  

                             วาดได้ทั้งสวยและหวานและมีความอ่อนช้อย  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของงา  ศิลปกรรมไทย

                                                                                                งามดั่งเทพ

                                                                   รู้สาเหตุแล้วที่พระอภัยมณีมีนางเงือกเป็นภรรยา

                                                                              งามทุกภาพ

                                                                                            เหนือคำบรรยาย

 

                                                              ด้านหน้าต่างทุกบานแกะสลักเป็นรูปหน้าสัตว์ในป่า  

                                                                                   คอยปกป้องรักษาอุโบสถ

                                                                                         เสพศิลปจนอ่อนใจ 

                                                    นางเงือกที่ริมหาดโคเปนเฮเกนยังลายเมื่อเจอเงือกสัญชาติไทย

                                                                                               ผลงานชั้นเทพ

                                           เหล่านางฟ้านาวสวรรค์สวยงามตามคำเล่าลือของคนโบราณเพิ่งได้เห็นนี่แหละ

 

                                                                             พระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค

                                                                      นางฟ้านางสวรรค์ลอยดูเด่นตามคันทวย

                                                               งานแกะสลักไม้ลงรักปิดทองขอบบานหน้าต่าง

 

 

                                                                                    งานปูนปั้นแบบติดพิมพ์

                                                                                      งานปูนปั้นแบบใช้เกียง

                                                                                 งานด้านประดับกระจกสี

                                              วิหาร    กว้าง   ๓๐   เมตร     ยาว   ๓๔    เมตร     สร้างเมื่อ   พ.ศ.  ๒๓๓๐ 

ซุ้มประตูวิหารมีรูปปั้นพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา  ขณะถ่ายภาพเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา  เป็นพระโอรสของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   กับพระชาย  หม่อมเจ้าทิพย์สัมพันธ์

พระประธานประจำวิหาร

                                                                     พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในวิหารหลังเก่า

 รอยพระพุทธบาทประดิษฐานภายในวิหาร

 

 

  รอบกำแพงแก้วของวิหารเมื่อก่อนจะมีรูปปูนปั้นเรื่องพุทธประวัติจัดเป็นอุทยานที่น่าสนใจและ น่าจะมีแห่งเดียวในประเทศไทย   เมื่อมีการบูรณะวิหารใหม่เป็นเหตุให้มีการขยับขยายรูปปั้นต่างๆ  วางอยู่รอบกำแพงแก้วรอคนใจบุญที่เห็นคุณค่าของศิลปกรรมไทยบริจาคทุนทรัพย์เพื่อบูรณะให้งานศิลป์ชิ้นนี้กลับมามีชีวิตให้เป็นมรดกของชาติให้ลูกหลานไทยได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเรา   เห็นถึงคุณค่าทางศิลปกรรมไทยที่เกิดจากภูมิปัญญาของครูช่างไทยที่บรรจงสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ทรงคุณค่าฝากไว้คู่แผ่นดินไทย

                                                        ครั้งหนึ่งมีคุณค่า   บัดนี้ดูเหมือนกองอิฐ  กองปูน  เศร้าใจ

                                    พุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นสาละ   เหลือเพียงเท่านี้ขอการบูรณะ

                                         ศาลาการเปรียญ  กว้าง   ๑๘   เมตร   ยาว  ๔๐   เมตร   สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 

                                            หอสวดมนต์    กว้าง   ๑๖   เมตร    ยาว   ๒๔   เมตร   สร้างเมื่อ   พ.ศ.  ๒๕๓๒

                                                                              กุฏิสงฆ์   จำนวน    ๑๒    หลัง

                                                                        ศาลาบำเพ็ญบุญ    จำนวน       หลัง

                                                          การผสมประสานงานศิลป์ไทยและฝรั่งที่ดูดีลงตัว

เจดีย์หลวงปู่พรต

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๓๐   ตามตำนานกล่าวว่า  มีชาวจีนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารชื่อ  เจ๊กโลหะ   เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างวัด   ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก   รัชกาลที่    แห่งราชวงษ์จักรี  ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเจ๊กโลหะ   ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่     มีพระภิกษุชื่อพรต   ฉายา  จนฺทสโก  อดีตนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์   จากวัดตะเคียน  (กรุงเทพฯในปัจจุบัน)  ได้ธุดงค์มาจำพรรษาที่วัดนี้   ต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาส   หลังจากนั้นได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูยติวัตรวิบูลย์   คราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสน้ำตกไทรโยค  เสด็จผ่านท่าน้ำวัดนี้   พระองค์ทรงหยุดเรือพระที่นั่ง  เพื่อฟังพระเจริญชัยมงคลคาถาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า   กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แห่งวัดบวรนิเวศน์   ได้เคยเสด็จมาวัดนี้คราวเสด็จตรวจงานคณะสงฆ์มณฑลราชบุรี    ต่อจากนั้นมาทางวัดได้รับการอุปถัมภ์จากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา   ประธานคณะผู้สำเร็จราชทานแทนพระองค์   ได้สร้างขันน้ำมนต์สัมฤทธิ์ขนาดใหญ่   จารึกพระนามและตราประจำพระองค์ถวายที่วัดด้วย  และด้วยมีความคุ้ยเคยสนิทสนมกับพระครูยติวัตรวิบูลย์  (หลวงพ่อพรต)    

รูปหล่อหลวงปู่พรตภายในเจดีย์

 

  ทางวัดได้จัดสร้างรูปปั้นจำลองพระรูปของพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภาไว้หน้าอุโบสถหลังเก่า       ต่อมาพระครูโสภณประชานารถ  (หลวงพ่อนารถ)    ได้ชักชวนราษฎร์ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์สร้างอุโบสถ   โดยมีนายเรืองชัย   กาญจนภิณพงษ์   ได้มีจิตรศรัทธาสร้างอุโบสถจัตุรมุขโดยเน้นความวิจิตร  ประณีต  สวยงาม   เมื่อวันอังคาร  ที่  ๑๐   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   ๒๕๒๔     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เสด็จมาประกอบพิธีเททองพระประธานและวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังงามนี้ด้วย    สมัยหลวงพ่อนารถวัดได้รับการพัฒนาและบูรณะเสนาสนะให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก   วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   เมื่อวันที่  ๒๓   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๙    มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง   ๔๐   เมตร    ยาว   ๘๐   เมตร

 

 

 

  รายนามเจ้าอาวาสที่ทางวัดบันทึกไว้  ดังนี้

k

  ๑.พระอธิการแดง   ไม่ทราบฉายา        ดำรงตำแหน่งระหว่าง  พ.ศ.  ๒๓๓๐ -  ๒๓๕๒
  ๒.พระอธิการโต้ง   ไม่ทราบฉายา         ดำรงตำแหน่งระหว่าง  พ.ศ.  ๒๓๓๐ -  ๒๓๕๒
  ๓.พระอธิการนิล    ไม่ทราบฉายา         ดำรงตำแหน่งระหว่าง  พ.ศ.  ๒๓๗๐ ๒๓๘๓
  ๔.พระอธิการกร     ไม่ทราบฉายา         ดำรงตำแหน่งระหว่าง  พ.ศ.  ๒๓๘๓ ๒๔๑๔
  ๕.พระอธิการฉาว   ไม่ทราบฉายา         ดำรงตำแหน่งระหว่าง  พ.ศ.  ๒๔๑๔  - ๒๔๔๗
  ๖.พระครูยติวัตรวิบูลย์  (หลวงปู่พรต)  ดำรงตำแหน่งระหว่าง  พ.ศ.  ๒๔๔๗ ๒๔๘๐
  ๗.พระอธิการฟุ้ง  ธมฺมสโร        ดำรงตำแหน่งระหว่าง  พ.ศ.  ๒๔๘๐ ๒๔๙๐
  ๘.พระอธิการผลัด  ฐานิโก        ดำรงตำแหน่งระหว่าง  พ.ศ.  ๒๔๙๐ ๒๔๙๑
  ๙.พระครูโสภณประชานารถ     ดำรงตำแหน่งระหว่าง  พ.ศ.  ๒๔๙๔ ๒๕๓๐
 

                                                                             รูปหล่อเหมือนหลวงพ่อนารถ   หน้ากุฏิ

 

                                                     พระครูโสภณประชานารถ    (หลวงพ่อนารถ    นาคเสโน) k                                                kkkkkประวัติ      พระครูโสภณประชานารถ   (หลวงพ่อนารถ   นาคเสโน) หลวงพ่อนารถ  เกิดเมื่อวันศุกร์  ขึ้น ๗  ค่ำ  เดือน ๑๐ ปีฉลู   ตรงกับวันที่    ตุลาคม ๒๔๔๔ที่บ้านหมู่ที่     ตำบลหุน้ำส้ม  อำเภอศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี   เป็นบุตรของนายพิมพ์  เพิ่มบุญและนางสมบุญ  เพิ่มบุญ    ได้รับการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนศรีสวัสดิ์   พออ่านออกเขียนได้ก็ต้องออกมาช่วยบิดามารดาทำนา   จนเมื่ออายุได้  ๒๙  ปี  จึงได้อุปสมบถเป็นพระภิกษุ    พัทธสีมาวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง   เมื่อวันพฤหัสบดี   ขึ้น  ๑๕   ค่ำ  เดือน     ปีมะเมีย   ตรงกับวันที่  ๑๐กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๓    พระวิสุทธิรังษี  (หลวงปู่เปลี่ยน  วัดใต้)   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  เป็นพระอุปัชฌาย์  พระครูยติวัตรวิบูล  (หลวงปู่พรต)  วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง  เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระปลัดจู  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม   เป็นพระอนุสาวนาจารย์   ได้รับฉายา  นาคเสโน   แปลได้ว่า  ผู้กล้าเหมือนพญาช้าง       หลังจากที่หลวงพ่อนารถบวชแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมด้านต่างๆกับหลวงปู่เปลี่ยนและหลวงปู่พรต   จนมีความเชี่ยวชาญในพุทธาคมต่างมากมาย   หลวงพ่อนารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี   เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๕  สอบนักธรรมชั้นโท ได้  พ.ศ. ๒๔๘๖   สอบนักธรรมชั้นเอก  ได้  พ.ศ.  ๒๔๘๘   หลังจากนั้นหลวงพ่อนารถได้ออกธุดงค์ไปทางภาคเหนือ  เพื่อฝึกสมาธิและหาเรียนวิชาอาคมต่างๆจากพระอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคม  

หลวงปู่เปลี่ยนวัดใต้  อุปัชฌาย์และครูอาจารย์  ของหวงพ่อนารถ

 

  ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อนารถศึกษาเล่าเรียนทั้งจากพระและฆราวาสเท่าที่รู้มี  ดังนี้
  ๑.หลวงปู่เปลี่ยน   วัดใต้  ผู้เป็นอุปัชฌาย์   สอนวิชาวิปัสสนากรรมฐาน  และพุทธาคมด้านคงพันชาตรี  แคล้วคาด   มหาอุด    การลงตะกรุด   การเขียนเลขยันต์ต่างๆ
  ๒.หลวงปู่พรต  วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง   สอนสมาธิ     วิชาอาคม  ฤกษ์ยามต่างๆ
  ๓.หลวงพ่อสด  วัดปากน้ำ  เรียนวิชาธรรมกาย  และการนั่งสมาธิ  ไปศึกษา    ครั้ง
  ๔.หลวงพ่อนาก   วัดท่าน้ำตื้น  จังหวัดกาญจนบุรี
  ๕.ศีกษาวิชาในทางแก้คุณไสยจากคุณแม่มูล  และนายคำ   สุขอุดม
  ๖. ศึกษาวิชาคงกระพัน   และแก้คุณไสย  จากนายขัน
  ๗.ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณ   จากนายหมุน
  ๘ศึกษาตำรายาเกี่ยวกับกับการรักษาโรคต่างๆ  จากนางเลียบ
  ด้านการปกครอง
  ๑.ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง  เมื่อ  ปี  พ.ศ.  ๒๔๙๔
  ๒.ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌายะ  เมื่อ  ปี  พ.ศ.  ๒๔๙๘
  ๓.ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นประทวน  เมื่อ  ปี  พ.ศ. ๒๕๐๗
  ๔.ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่  พระครูโสภณประชานารถ  พ.ศ. ๒๕๑๑
  ๕.ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่  พระครูโสภณประชานารถ  พ.ศ. ๒๕๑๕

                                         ร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อนารถ  บรรจุอยู่ในโลงภายในกุฏิของท่าน

ด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อนารถทุกรุ่น ทุกพิมพ์ ทุกเนื้อล้วนแสดงพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี   แคล้วคาด   เมตตามหานิยม   เป็นที่ต้องการของชาวบ้านและประชาชนทั่วไปที่เคารพนับถือหลวงพ่อนารถ     วัตถุมงคลรุ่นต่างๆ  

                                                                                               เหรียญรุ่น 

 

                                                                       เหรียญรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

                                                            ด้านหน้า                                                    ด้านหลัง

 

                                                  เหรียญฉลองอายุ   ๗๔   ปี    สร้างเมื่อ     ตุลาคม    ๒๕๑๗

                                   พระท่ากระดานหน้าหนุ่ม                                                พระท่ากระดานหน้าแก่

                                       พระท่ากระดานหน้าฤาษี                                                      พระท่ากระดานพิมพ์เล็ก

 

 

                                                  พระกลีบบัวตะกั่วสนิมแดง                                      พระปิดตาอุดชันโรง

 

                                                                พระเครื่องชุดที่สร้างด้วยตะกั่วนมสนิมแดง

 

                                                                                    คันฉ่องรูปหลวงพ่อที่หายาก

 พระเนื้อผงพุทธคุณ  พิมพ์พระสมเด็จ

 

                             พระเนื้อผงพิมพ์เล็ก                         พิมพ์พระรอด                   พิมพ์สามเหลี่ยมพระประธาน

 

                                                                พระเนื้อผงพิมพ์พระสมเด็จและพิมพ์นางพญา  

 

 วัตถุมงคลบางส่วนที่หลวงพ่อนารถสร้างไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสต่างๆ

นายอารามบอยหวังว่าเนื้อสาระของวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงค่อนข้างจะยาวแต่ก็คุ้มค่ากับการติดตาม   ถึงตอนนี้ท่านก็คงเชื่อตามนายอารามบอยว่าวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงมีอุโบสถที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมไทยที่เป็นแหล่งรวมงานวิจิตรศิลป์ของไทยไว้ครบทุกแขนง    และเป็นแหล่งเรียนด้านศิลปกรรมไทยที่สำคัญและสวยที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี        สวัสดี........

 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkจัดทำโดย   นายสมชาย   แสงชัยศรียากุล
    นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี