" ไอ้ชาติโง่ ! " ไม่รู้จักความถูกต้อง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 03:10

   " ไอ้ชาติโง่ ! " ไม่รู้จักความถูกต้อง
  

อาสาฬหะบูชาเทศนา พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม ๑๔ กรกฏาคม

๒๕๓๕ ............................ บทกลอนสอนคน...

  บทความจาก  Facebook