รายชื่อวัดในจังหวัดกาญจนบุรี 2562 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2018 เวลา 00:00
รายชื่อวัดในจังหวัดกาญจนบุรี 2562
รายชื่ออำเภอ จำนวน โหลด
อำเภอเมืองกาญจนบุรี 75
อำเภอไทรโยค 67
อำเภอบ่อพลอย 42
อำเภอศรีสวัสดิ์ 37
อำเภอท่ามะกา 45
อำเภอท่าม่วง 53
อำเภอทองผาภูมิ 56
อำเภอสังขละบุรี 17
อำเภอพนมทวน 38
อำเภอเลาขวัญ 67
อำเภอด่านมะขามเตี้ย 30
อำเภอหนองปรือ 34
อำเภอห้วยกระเจา 32
จำนวนวัดทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรี 593
ประกาศตั้งวัด สันติธัมโม
ประกาศตั้งวัด โกซ้ายเจริญธรรม
ประกาศตั้งวัดผึ้งหลวง
ประกาศตั้งวัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์
ประกาศตั้งวัดป่าหิมพานต์
ประกาศตั้งวัดพุทธเมตาอุดมธรรม
ประกาศตั้งวัดป่ากุลสุวรรณ์
ประกาศขึ้นทะเบียนวัดตกสำรวจ--วัดหนองฝ้าย
ประกาศตั้งวัด เขาช่องเสด็จ
ประกาศตั้งวัด ท่าข้ามสุด
ประกาศตั้งวัด นเรศธรรมมาราม
ประกาศตั้งวัด หนองตาเกิดจันทราวาส
ประกาศตั้งวัด พุใหญ่เจริญธรรม
ประกาศตั้งวัด ขุนจิตราธรรมวาส
ประกาศตั้งวัด ถ้ำศรีสรรเพชญ
ประกาศยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา วัดข้าวเบา
ประกาศตั้งวัดเขาสูงแจ่มฟ้า
LAST_UPDATED2