พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
โรงเรียนวัดสิริกาญจนราม
สถานที่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 1.เลี่ยงเมือง ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จำนวนนักเรียน 83
บุคคลากรทางการศึกษา 25

 

โรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
สถานที่ เลขที่ 227.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จำนวนนักเรียน 111
บุคคลากรทางการศึกษา 17
โรงเรียนวัดสิริกาญจนราม

 

โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง
สถานที่

หมู่ที่ 3 .หนองกระทุ่ม.บ่อพลอบ

.กาญจนบุรี

จำนวนนักเรียน 27
บุคคลากรทางการศึกษา 14