ทะเบียนวัดในจังหวัดกาญจนบุรี 55 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 06:45
 สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการปรังปรุงข้อมูลจำนวนวัดในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  โดยยึดข้อมูลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหลักเกณฑ์  
  

LAST_UPDATED2