วิสัยทัศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2016 เวลา 06:21

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
วิสัยทัศน์

"อุปถัมคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่งคง

และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม"

 

ปฏิญญา

"มุ่งมั่น คิดเร็ว ทำเร็ว ถูกต้อง"

LAST_UPDATED2