แผนแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 06:48

รายงานแผนการดำเนินงาน/รายงานการประชุม


kkเอกสารkk kkk

แผนเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี


 

ระเบียบวาระการประชุมพระวินยาธิการ จังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ 2559

 

ครั้งที่ 1/2559
ระเบียบวาระการประชุมโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั

รายงานการประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2559LAST_UPDATED2