รายงานเงินอุดหนุนการดำเนินงานของพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2557 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2014 เวลา 13:36

 

   

เงินอุดหนุน พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2557