รายงานเงินอุดหนุนการดำเนินงานของพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2013 เวลา 02:57

 

เงินอุดหนุน พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2556/3

LAST_UPDATED2