รายงานเงินอุดหนุนการดำเนินงานของพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ งวดที่ 2ประจำปีงบประมาณ 2556 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   
วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2013 เวลา 04:38

 

เงินอุดหนุน พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2556/2