รายงานเงินอุดหนุนการดำเนินงานของพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2556 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 07:32

 

เงินอุดหนุน พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2556/1

LAST_UPDATED2