รายงานเงินอุดหนุนการดำเนินงานของพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 07:40

รายงานเงินอุดหนุนการดำเนินงานของพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561