การจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖o พิมพ์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 03:08


การจัดสรรเงินการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖o

หมายเหตุ เงินจะโอนเข้าบัญชีวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖o-