การจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 พิมพ์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:37


จัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

หมายเหตุ เงินจะโอนเข้าบัญชีวันที่ 28 ก.พ. 2560---ธนาคารกรุงไทย

หมายเหตุ เงินจะโอนเข้าบัญชีวันที่ 28 ก.พ. 2560---ธนาคารอื่น


LAST_UPDATED2