กจ0034/244 เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 03:05

หนังสือสำนักงาน พศกจ ที่กจ0034/244 (ลงวันที่ 18 เมษยน 2556) เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เขตการตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

 


 

 

โหลดเอกสาราาาาาา
หนังสือแจ้งเชิญประชุม
ราชชื่อสำนักปฏิบัติธรรม 1
รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม 2
กำหนดการตารางการประชุม
แบบตอบรับการประชุม
LAST_UPDATED2