เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ พิมพ์
เขียนโดย พระมหาจีรพันธ์ ธมมปสฎโธ   
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 06:36

 

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์
พระครูสิริพุทธิคุณ (สวัสดิ์ วิเสโส)
นธ.เอก
วัดท่ากระดาน
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๙๕ ๑๔๔๑

 

เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์
พระวิสุทธ์พงษ์เมธี (วีระ มหาวีโร)
นธ.เอก, .., พธ.., M.A.
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมืองกาญจนบุรี
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๑ ๒๙๖๒
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : มหาวีโร ภิกขุกาญจน์

 

 

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์
พระครูวรวงศ์ ฐิตลาโภ
..เอก, ศศ..
วัดพ่อขุนเณร (เขื่อนศรีนครินทร์)
โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๕๑ ๑๐๕๕ Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

 

LAST_UPDATED2