เจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย พิมพ์
เขียนโดย พระครูวรวงค์ ธิตสาโภ   
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 05:06

 

เจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย
พระครูกาญจนสารคุณ
..เอก
วัดดอนสว่าง
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๔๑ ๒๑๖๑

 

 

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย
พระครูกาญจนประภาธร (..เอก)
วัดด่านมะขามเตี้ย โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๔๑ ๒๑๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2