จ่ายเงินอุดหนุนการนิติยภัต เมษายน ปีงบประจำปีงบประมาณ 2557 พิมพ์
เขียนโดย นางดวงเดือน วันกุมภา   
วันอังคารที่ 29 เมษายน 2014 เวลา 05:22

รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการนิติยภัต เมษายน  สามารถปรับสมุดได้ วันที่ 2-6 พ.ค.57

นิตยภัต (ปกติ)  เมษายน  --------5/01----2557
นิตยภัต (ตกเบิก) เมษายน รอบ1--- 5/02---2557
นิตยภัต (ตกเบิก) เมษายน  รอบ2---5/03--- 2557