เงินอุดหนุนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา(ประจำเดือนตุลาคม2555) พิมพ์
เขียนโดย นายพิบุลย์ สมประสงค์   
วันอังคารที่ 06 พฤษจิกายน 2012 เวลา 05:50

สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเดือน ตุลาคมปีงบประมาณ2555 ( ตุลาคม 2555)........รายละเอียดเพิ่มเติม


LAST_UPDATED2