จ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2555 พิมพ์
เขียนโดย นายไพศาล หวังจิตติ์   
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2012 เวลา 06:00

สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการโอนเงินจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต ของเดือน กันยายน ปีงบประมาณ2555 (30 กันยายน 2555).......................................

  
  นิตยภัต เดือนกันยายน   ......................................
 

นิตยภัต เดือนกันยายน   เลือนสมณสัก  รอบที่1 ...........

 นิตยภัต เดือนกันยายน   เลือนสมณสัก  รอบที่2..........
 

 

นิตยภัต เดือนกันยายน   เลือนสมณสัก  รอบที่3 .........

 
  
LAST_UPDATED2