นิตยภัย สิงหาคม(เลือนสมณสักตกเบิก)ปีงบประมาณ2555 รอบ 2 พิมพ์
เขียนโดย นายไพศาล หวังจิตต์   
วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2012 เวลา 02:37

สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการโอนเงินจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต ตกเบิกรอบที่ 2 (เลื่อนสมณศัก)ของเดือน สิงหาคม  ปีงบประมาณ2555 (30 สิงหาคม 2555).......................................รายละเอียด

  
LAST_UPDATED2