จ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต(สิงหาคม)ประจำปีงบประมาณ 2555 พิมพ์
เขียนโดย นายไพศาล หวังจิตติ์   
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 06:07

สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการโอนเงินจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต ของเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ2555 (30 สิงหาคม 2555).......................................

  
  
 

นิตยภัต เดือนสิงหาคม......................................

 

 

นิตยภัตเดือนสิงหาคม ตกเบิกเพิ่มเติม(เลือนสมณสัก)..........

 
  
LAST_UPDATED2