เงินอุดหนุนผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อประกอบการเรียนการสอน พิมพ์
เขียนโดย นาบพิบุลย์ สมประสงค์   
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 07:36
สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการจัดสรรเงินจ่ายเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อประกอบการเรียนการสอน แผนกสามัญ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเงิน 5,400บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม 081-9014561 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
  
LAST_UPDATED2