จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๕ พิมพ์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 06:26
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,022,000 บาท(หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม 081-9014561 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
 โดย นายพิบูลย์ สมประสงค์

 


LAST_UPDATED2