จ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต(กรกฎาคม) ปีงบประมาณ 2555/6 พิมพ์
เขียนโดย นายไพศาล หวังจิตติ์   
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 05:13

สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการโอนเงินจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต ของเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ2555 (30 กรกฎาคม 2555).......................................

  
  
 

นิตยภัต เดือนกรกฎาคม......................................

 

 

นิตยภัตเดือนกรกฎาคม ตกเบิกเพิ่มเติม(เลือนสมณสัก)..........