เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี งวดที่2 พิมพ์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2012 เวลา 09:35
สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดสรรเงินจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี(เดือน 31พฤษภาคม 2555) ปีประมาณพ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเงิน  และดำเนินการเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว ต่อไป แผนกธรรม /แผนกบาลี
  
LAST_UPDATED2