เงินอุดหนุนค่าตอบแทนสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี 55/1 พิมพ์
    โดย นายพิบูลย์ สมประสงค์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:39

 

 สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการจัดสรรเงินจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเงิน 580,000บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และดำเนินการเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสาร

 

 
  

 

  
 ครูสอนพระปริยัติแผนกบาลี
ครูสอนพระปริยัติแผนกธรรม

พระปริยัตินิเทศ

ปรับปรุงบัญชีวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

 

 

E-mail

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  
ไปรษณีย์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ถนน แม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

  
FAX

 

034-564282

 

 

 

 

LAST_UPDATED2