เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา(ประจำเดือนเมษายน 2555) พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:32
สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการโอนเงินจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 (ประจำเดือนเมษายน 2555)เข้าบัญชี เรียบร้อยแล้ว........................................
  
LAST_UPDATED2