อุดหนุนการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 03:06
สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการโอนเงินจ่ายเงินอุดหนุนการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ (อุดหนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์)ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 เข้าบัญชี เรียบร้อยแล้ว........................................ รายละเอียดและบัญชี
  
LAST_UPDATED2