เงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรวัดพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2555 พิมพ์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
วันพุธที่ 11 เมษายน 2012 เวลา 04:08
 สำนักงานพระพุทธศาสนากาญจนบุรีรับงบประมาณในการดำเนินการอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรวัดพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวนเงิน 1,022,000 บาท    และขอแจ้งให้วัดที่มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนฯ จัดส่งเอกสารตามแบบให้สำนักงานพระพุทธจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 <<แบบขอเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป>> 
 

 โดย  : นายพิบูลย์ สมประสงค์


LAST_UPDATED2