จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา(ประจำเดือนมีนาคม 2555) พิมพ์
เขียนโดย นาย พิบูลย์ สมประสงคื   
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2012 เวลา 03:50
สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการโอนเงินจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555)เข้าบัญชี เรียบร้อยแล้ว........................................
  
LAST_UPDATED2