จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2012 เวลา 07:43
            
 สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการโอนเงินจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา    ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555)เข้าบัญชี เรียบร้อยแล้ว........................................  
  
LAST_UPDATED2