รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เมษายน) พิมพ์
เขียนโดย นางสาวเบญมาศ แม้นเดช   
วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน 2020 เวลา 03:43

รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ 9 ประโยค และพระเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เมษายน)