ระวังวัดชี้แนวเขต ที่ดินวัดเขาแหลม พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2018 เวลา 00:00

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้

นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตที่ดินร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีที่ดิน วัดเขาแหลม (จำนวน 5 แปลง)หนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามหลักฐาน น.ส. 3 เลขที่ 104/ 14 หมู่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ :นายธีรกานต์ ทองโสภา

LAST_UPDATED2