ประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2017 เวลา 07:22

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมีนาย จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นายธีรเดช จันทรัตร์ /ภาพ :นายธีรกานต์ ทองโสภา

LAST_UPDATED2