ระวังวัดชี้แนวเขต ที่ดินวัดศรีอุปปลาราม พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017 เวลา 05:44

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

มอบหมายให้ นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตที่ดินร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ที่ดิน นาง ปาริชาติ ช้างงา กรณีขอรังแบ่งหักทางสาธารณประโยชน์ โฉนดที่ดิน ระวาง 4837 II4654 โฉนดเลขที่ 1795 เลขที่ดิน 17 หน้าสำรวจ 167 ติดต่อกับวัดศรีอุปปลาราม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ :นายธีรกานต์ ทองโสภา

LAST_UPDATED2