ระวังวัดชี้แนวเขต ที่ธรณีสงฆ์วัดท่ามะกา พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2017 เวลา 00:00

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้

นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตที่ดินร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ที่ธรณีสงฆ์วัดท่ามะกา แปลงติดที่นาเนื้อที่ 20 ไร่) ลงชื่อรับรองเขตที่ดิน กรณี นางลำจวน โกสุม กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน ระวาง 4936/8438 โฉนดเลขที่ 26853 ติดต่อกับวัด ท่ามะกา หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ :นายธีรกานต์ ทองโสภา

LAST_UPDATED2