ตรวจสอบแผนผังการก่อสร้างเสนาสนะ และอุโบสถ กรณีว้ดหนองพลอง พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2017 เวลา 03:03

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-10.30 น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ได้นำเจ้าหน้าที่คณะทำงานพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบแผนผังการก่อสร้างเสนาสนะ และอุโบสถ กรณีวัดหนองพลอง ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ที่ดินของทางราชการเป็นที่ตั้งวัด เนื่องจากยังไม่มีเอกสารสิทธิเป็นที่ตั้งวัด

ข่าว : นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ :นายพงศกร เรืองจุ้ย

LAST_UPDATED2