ตรวจสอบแผนผังการก่อสร้างเสนาสนะ และอุโบสถ วัดช่องกลิ้ง พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017 เวลา 00:00

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00-15.30.00 น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ได้นำเจ้าหน้าที่คณะทำงานพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบแผนผังการก่อสร้างเสนาสนะ และอุโบสถ กรณีวัดช่องกลิ้งตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ที่ดินของทางราชการเป็นที่ตั้งวัด เนื่องจากยังไม่มีเอกสารสิทธิเป็นที่ตั้งวัด ไ

ข่าว : นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ :นายพงศกร เรืองจุ้ย

LAST_UPDATED2