สืบหาข้อเท็จจริงกรณีวัดวังขนายทายิการามขอยกเลิกการเช่าที่ พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2017 เวลา 00:00

วันที่พุธ 14 ธันวาคม 2560 นายสมชาย แสงชัยศรียากุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

กาญจนบุรีให้ออกสืบหาข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหากรณีวัดวังขนายทายิการามขอยกเลิกการเช่าที่วัดที่ชาวบ้านได้อาศัยเช่าเพื่ออยู่อาศัย ณ วัดขนายทายิการาม ตำบลวังขนาย อำเภอท่ามวง จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : สมชาย แสงชัยศรียากุล /ภาพ :ธีรกานต์ ทองโสภา

LAST_UPDATED2