แบบขอรับเงินผ่านธนาคารเงินอุดหนุนบูรณและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง ประจำปีงบประมาณ 2559 พิมพ์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2015 เวลา 04:00

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดสรรเงินอุดหนุนปฏิสังขรพระอารามหลวง ประจำปีงบประมาณ 2559แบบขอรับเงินผ่านธนาคารเงินอุดหนุนบูรณและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง ประจำปีงบประมาณ 2559

LAST_UPDATED2