จ่ายเงินอุดหนุนการนิติยภัต สิงหาคม ปีงบประจำปีงบประมาณ 2557 พิมพ์
เขียนโดย นางดวงเดือน วันกุมภา   
วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2014 เวลา 01:03

รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการนิติยภัต สิงหาคม สามารถปรับสมุดได้ วันที่ 1 ก.ย.57

นิตยภัต (ปกติ) สิงหาคม --------9/01----2557
  นิตยภัต (ตกเบิก) สิงหาคม รอบ 2--- 9/02---2557
  นิตยภัต (ตกเบิก) สิงหาคม รอบ3--- 9/03---2557
นิตยภัต (ตกเบิก) สิงหาคม รอบ4---9/04--- 2557
นิตยภัต (ตกเบิก) สิงหาคม รอบ5---9/05--- 2557
LAST_UPDATED2