คุรุภาวนา : โครงการพัฒนาครูวิธีพุทธ พิมพ์
เขียนโดย วัดสุนันทวนาราม   
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2013 เวลา 02:31

kkk

เชิญครู-อาจารย์และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรม/ปฏิบัติธรรม "การศึกษาแนวพุทธ"

าาาาาาาาาาาาาาาาาคุรุภาวนา : โครงการพัฒนาครูวิถีพุทธ

มี จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาทัศนคติ สิ่งแวดล้อมที่ดีงาม และจริยธรรม แก่บุคลากรด้านการศึกษาและประชาชนทั่วไป

ให้รู้จักระบบการศึกษาของพระพุทธเจ้าและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาแนวพุทธ ให้นำปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ใน

สถานศึกษาและสถาบันครอบครัว


จัด ทำหลักสูตร และดูแลการอบรม โดย วัดสุนันทวนาราม ,มูลนิธิมายา โคตมี ,อาศรมสร้างสรรค์แม่พิมพ์แห่งชาติ กองทุน

หม่อมหลวงอนงค์ (ชุมสาย) นิลอุบล และโรงเรียนสยามสามไตร

 

ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เดือนเว้นเดือน ณ อาคารปฏิบัติธรรมพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 7 (หมู่บ้านนักกีฬา)


โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2556
ครั้งที่ 2 วันที่ 13-15 กันยายน 2556
ครั้งที่ 3 วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2556
ครั้งที่ 4 วันที่ 10-12 มกราคม 2557
ครั้งที่ 5 วันที่ 14-16 มีนาคม 2557
ครั้งที่ 6 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่


ส่งใบสมัครได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ fax มาที่ 02-368-3573

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม
มูลนิธิมายา โคตมี 02-368-3991
คุณวรัศรา 087-048-9667
คุณยงยุทธ 087-162-9663


LAST_UPDATED2