บวชภิกษุ/เณร วัดสุนันทวราม 2556 พิมพ์
เขียนโดย วัดสุนันทวนาราม   
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 07:51

บรรพชา-อุปสมบท พระภิกษุ /สามเณร  วัดสุนันทวนาราม ประจำปี 2556

กำหนดการบรรพชา-อุปสมบท พระภิกษุ/สามเณร ประจำปี 2556

รายละเอียด เข้าสู่เว็บไซต์วัดสุนันทวนาราม

ติดต่อวัด สุนันทวนาราม เลขที่ 110 บ้านท่าเตียน ตำบลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

โทร 087-045-7232

 

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2