สถานการณ์น้ำท่วมวัดจังหวัดกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย นายสาธิต เกียรติ์สุพิมล   
วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2012 เวลา 02:20

สถานการณ์น้ำท่วมวัดในจังหวัดกาญจนบุรี

  สถานการณ์น้ำท่วมวัดในจังหวัดกาญจนบุรี(วันที่ 03-09-2555)

   

·        นายสมชาย แสงชัยศรียากุล  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ได้ออกตรวจสถานการณ์น้ำท่วมวัดในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่    ๓๐  กันยายน ๒๕๕๕  โดยสถานการณ์น้ำท่วมวัดในจังหวัดกาญจนบุรี  ยังไม่มีรายงานว่ามีวัดในจังหวัดกาญจนบุรี    ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง            ขณะนี้      ได้ประสานงานกับคณะสงฆ์ให้ทำการสำรวจความเสียหาย และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี กระจายกันออกติดตามความเสียหายในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆเพื่อรวบรวมรายงานให้จังหวัดกาญจนบุรี  และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยด่วนต่อไป

   

สาธิต  เกียรติ์สุพิมล  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี  รายงาน

------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำท่วมวัดในจังหวัดกาญจนบุรี(วันที่ 02-10-2555)

   

·        นายสาธิต เกียรติ์สุพิมล  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ได้ออกตรวจสถานการณ์น้ำท่วมวัดในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่     ตุลาคม  ๒๕๕๕  โดยสถานการณ์     น้ำท่วมวัดในจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับรายงานว่ามีวัดในจังหวัดกาญจนบุรี    ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง            ขณะนี้  คือวัดถ้ำเขาแหลม  หมู่ที่    ตำบลปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  ได้ประสานงานกับคณะสงฆ์เจ้าอาวาส   และตรวจดูสภาพน้ำท่วมขัง  ภายในบริเวณวัดและประสานขอรับความช่วยเหลือจากจังหวัดกาญจนบุรีแล้วโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  ออกจากภายในบริเวณวัด แต่ไม่สามารถระบายน้ำให้หมดจากภายในวัดได้     เพราะไม่มีพื้นที่รับน้ำ  หากสูญน้ำออกจากวัดก็จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของประชาชน  ทาง อบจ.ได้จัดส่งรถขุดเจาะทำทางระบายน้ำอยู่ในขณะนี้   เมื่อทำทางระบายน้ำเสร็จแล้ว ก็จะสามารถระบายน้ำออกจากวัดได้ทั้งหมด  สำหรับเขตพื้นที่อำเภออื่นๆ  จะได้รวบรวมรายงานให้จังหวัดกาญจนบุรี  และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยด่วนต่อไป

   

 สาธิต  เกียรติ์สุพิมล  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รายงาน
LAST_UPDATED2